современо сметководство & консалтинг

Premium Accounting

Вложете го вашето време и напори за водење на вашиот бизнис. Оставете ние да се грижиме за сметководството.

Одберете го најдоброто за вашиот бизнис

ДЕЛ ОД НАШИТЕ УСЛУГИ

#1

финансиско & материјално сметководство

  • Работење по основните  сметководствени принципи и претпоставки, прифатените сметководствени стандарди и законската регулатива.
#2

ДАНОЧЕН КОНСАЛТИНГ

Советување и информирање за сите даночни измени и толкување и усогласување на прописите согласно уредби и закони од државната регулатива.

#3

пРАВНО АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Сигурен развој на вашиот бизнис, поткрепен со релевантни совети и предлози, навремена детекција и елиминирање на потенцијални ризици. 

современо сметководство и консалтинг

пОСТОЈАНО, АЖУРНО, ДЕТАЛНО

нАВРЕМЕНО

Обработка и предавање на документација

Професионално

Спој на соремена технологија со повеќедецениско искуство

24/7 достапност

На нашта меил адреса или chat на веб страната

предности

ПРАКТИЧНО, НАВРЕМЕНО И СИГУРНО РАБОТЕЊЕ

Life is like accounting - everything must ballance.
Unknown
Сметководството претставува шифриран приказ за финансиските операции во претпријатието
Француска изрека
Сметководството е јазикот на бизнисот
Warren Buffet

Дополнителни услуги :

  • Изработка на фактури, испратници, дописи до институции, правни лица, пополнување и поднесување формулари и сл.
  • Изработка на месечен извештај за плата на вработени, изработка на исплатни листи.
  • Пријава / одјава на вработени во АВРМ, боледување во ФЗО, промена на работни часови во ПИОМ.
  • Вршење на сите промени, уписи и регистрации во Централен регистар.
  • Основање на фирма
  • Дополнители правно – административни консултации

Следете нѐ :

добиј бесплатна понуда за сметководство :

КОНТАКТ

Лиценцирано друштво  за вршење сметководствени работи ПРЕМИУМ ЕНЕРЏИ АИА ДООЕЛ Скопје

ул. Борис Трајковски бр. 89

Телефони : +389 2 2777 230 / + 389 70 270 693 / + 389 70 276 693

premiumenergy.aia@gmail.com