Кратка историја на пелетите

Дрвените пелети како алтернативно гориво се појавија во 1970тите години, поточно за време на нафтената криза – период кога нагло се зголеми побарувачката за алтернатива на фосилните горива. Сепак, не беше сè толку експонирано до 90-тите години на минатиот век, кога веќе во услови на зголемена загриженост за животната средина, дрвените пелети полека но сигурно започнаа да се сметаат за сигурен алтернативен извор на енергија во Европа. Оттогаш, производството и потрошувачката постојано растат, а дрвените пелети сега се сметаат за премиум бренд во класата на обновливо гориво.

Со успехот на пелети од дрво, дојдоа и важни прашања. Како да се структурира пазарот на пелети и да се гарантираат фер услови за трговија? Како да се обезбеди транспарентност и споредливост за потрошувачот? И што е најважно, како глобално да се препознае квалитетен пелет? Одговорите почнаа да се појавуваат со создавање на европски стандард за пелети од дрво во 2011 година (EN 14961-2), проследено со неколку години подоцна од страна на меѓународниот стандард (ISO 17225-2).

Во овој контекст, сертификацијата ENplus® е основана во 2011 година. Првично дизајниран од страна на Deutsches Pelletinstitut, ENplus® воведе квалитетни класи и посилни барања од производителите и трговците – за оние утврдени со европски и меѓународни стандарди. Делумно благодарение на активната поддршка од европските партнери, ENplus® брзо стана реномирана сертификација и во Европа и пошироко. Нивниот успех во голема мерка придонесе за најпотребно усогласување и стандардизација на пазарот на пелети.

Со предвидените 11,6 милиони тони сертифицирани пелети произведени во 2018 година, ENplus® денес е водечка светска организација за сертификација за квалитет на дрво на пелети, произведена и тргувана од скоро 1000 компании од над 45 земји.

Ние во Premium Energy сме максимално посветени на исполнување на стандардите за квалитет, како во нашето работење така и во продуктите што ги нудиме на пазарот. Во целост ја поддржуваме работата на овластеното сертификационо тело, учествуваме на работлници, предавања и обуки и имплементираме во нашето работење.

Издвојуваме четири причини зошто нашите потрошувачи треба да одберат ENplus сертифициран пелет :

1. ENplus е водечка светска организација за сертифицирање на дрвен пелет, во преку 45 земји од светот.

2. ENplus своето работење го темели врз основа на строго утврден прирачник за квалитет и контрола.

3. Сертификацијата и надзорот се врши од раната фаза, од самото производство во фабриката, па се до финалното испорачување на производот до крајниот потрошувач.

4. Приходите што ги остварува сертификационото тело се инвестираат назад во целиот сектор, со цел усовршување на квалитетот, контролата и услугите.