За нас

Бренд основан во 2017

Компанијата е формирана во 2017 година со единствена цел – воведување високо ниво на стандард и квалитет со стабилна цена на енергетските горива за греење на македонскиот пазар. Долгогодишното искуство на персоналот токму во оваа дејност, е гаранција дека резултатот ќе биде испорачан : висок квалитет и ниска цена. Бидејќи тоа е возможно. Последните неколку грејни сезони македонскиот пазар функционира дисбалансирано и ценовно и во поглед на квалитетот на продуктот. Нашата компанија си зададе мисија да го промени тоа функционирање во целост. Нашето мото е :

Квалитетното секогаш може да биде поквалитетно. Кај квалитетниот финален производ не е дозволена импровизација и штедење

…изразено преку нашата мисија:

Воведување стабилна цена на дрвените пелети, во текот на целата година.

За таа цел, од 2017 година во нашата трговска програма воведовме увоз на висококвалитетни дрвени пелети, со EN+ сертификат за квалитет.

Дополнително, во широката палета на производи нудиме и комплетно решение за загревање на објектите, котли и камини на пелет, радијатори, опрема, димоводни системи, правосмукалки. Посебен дел во продажбата заземаат климатизацијата и топлинските пумпи.

Мисија

Воведување стабилна цена на пелетното гориво во текот на целата година.

Визија

Квалитетното секогаш може да биде поквалитетно. Кај финалниот производ не е дозволена импровизација и штедење.

цел