Бесплатна испорака на пелет и брикет низ Македонија

Во периодот од јули до крајот на август месец 2021 година, ќе вршиме бесплатна испорака на пелет и брикет низ целата територија на Република Македонија. Единствен услов е порачка на минималниот број на килограми, во зависност од градот во кој треба да се испорача пелетот или брикетот. Во продолжение следи табела со сите градови и …

Бесплатна испорака на пелет и брикет низ Македонија Read More »